Giá/m2: 29 - 35 Triệu/m2

Địa chỉ: Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng (TP)

Giá/m2: 38 - 77 Triệu/m2

Địa chỉ: Quận Sơn Trà - Đà Nẵng (TP)

Giá/m2: 35 -45 Triệu/m2

Địa chỉ: Quận Sơn Trà - Đà Nẵng (TP)

Giá/m2: 32 - 35 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Sơn Trà - Đà Nẵng (TP)

Giá/m2: 18 - 19 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Hải Châu - Đà Nẵng (TP)