Giá/m2: 28 - 32 Triệu/m2

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Giá/m2: 32 - 35 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Giá/m2: 24 - 30 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Giá/m2: 29 - 32tr

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Giá/m2: 33 - 36tr/m2

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Giá/m2: 21 - 23 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân - Hà Nội