Giá/m2: 40 - 60 Triệu/m2

Địa chỉ: Quận Tây Hồ - Hà Nội

Địa chỉ: Quận Tây Hồ - Hà Nội

Địa chỉ: Quận Tây Hồ - Hà Nội

Giá/m2: 65 - 80 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Tây Hồ - Hà Nội