Giá/m2: 27 - 32 Triệu/m2

Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Giá/m2: 30 - 32 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Giá/m2: 28 - 32 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Giá/m2: 32 - 35 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Giá/m2: 31 - 34Tr/m2

Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Giá/m2: 150 - 180 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Giá/m2: 28 - 31 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Giá/m2: 25 - 27Tr/m2

Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội