Giá/m2: 19 - 21 Triệu

Địa chỉ: Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Giá/m2: 19 - 22 Triệu/m2

Địa chỉ: Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Giá/m2: 19 - 20 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Địa chỉ: Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Giá/m2: 24 - 25 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Hoàng Mai - Hà Nội