Giá/m2: 15 - 16 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Hà Đông - Hà Nội

Giá/m2: 22 - 24Tr/m2

Địa chỉ: Quận Hà Đông - Hà Nội

Giá/m2: 75 - 80 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Hà Đông - Hà Nội

Giá/m2: 24 - 29Tr/m2

Địa chỉ: Quận Hà Đông - Hà Nội

Địa chỉ: Quận Hà Đông - Hà Nội