Địa chỉ: Quận Đống Đa - Hà Nội

Giá/m2: 35-40 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Đống Đa - Hà Nội