Giá/m2: 29 - 32 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Giá/m2: 29 - 32 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Giá/m2: 34 - 38 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Giá/m2: 26 - 28 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Giá/m2: 26 - 28 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Cầu Giấy - Hà Nội