Giá/m2: 40 - 65 triệu/m2

Địa chỉ: Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Giá/m2: 65 - 110 triêu/m2

Địa chỉ: Quận Ba Đình - Hà Nội

Giá/m2: 45-60 Triệu/m2

Địa chỉ: Quận Ba Đình - Hà Nội

Giá/m2: 27 - 32 Triệu/m2

Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Giá/m2: 40 - 60 Triệu/m2

Địa chỉ: Quận Tây Hồ - Hà Nội

Địa chỉ: Quận Đống Đa - Hà Nội

Địa chỉ: Quận Ba Đình - Hà Nội

Giá/m2: 230 - 260 Triệu/m2

Địa chỉ: Quận Đống Đa - Hà Nội

Giá/m2: 19 - 21 Triệu

Địa chỉ: Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Giá/m2: 28 - 32 Triệu/m2

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Giá/m2: 19 - 22 Triệu/m2

Địa chỉ: Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Địa chỉ: Quận Tây Hồ - Hà Nội

Giá/m2: 30 - 32 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Giá/m2: 28 - 32 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Giá/m2: 32 - 35 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Giá/m2: 32 - 35 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Giá/m2: 31 - 34Tr/m2

Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Giá/m2: 150 - 180 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Giá/m2: 24 - 30 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Giá/m2: 29 - 32 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Giá/m2: 29 - 32 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Cầu Giấy - Hà Nội

Giá/m2: 28 - 31 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Giá/m2: 19 - 20 Tr/m2

Địa chỉ: Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Giá/m2: 29 - 32tr

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Địa chỉ: Quận Thanh Xuân - Hà Nội

12