BIDV

Ngày đăng: 17/03/2015 -
Lượt xem:7665

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CHO VAY MUA NHÀ Ở

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam  xin gửi tới Quý Khách hàng lời chào trân trọng và hợp tác.

Với mong muốn “Chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công”, BIDV Chi nhánh Đống Đa gửi thư chào này giới thiệu sản phẩm Vay mua nhà ở theo 2 gói tín dụng hiện đang được triển khai tại BIDV tới Quý Khách hàng như sau:

1./ Gói tín dụng 30.000tỷ đồng của Chính phủ:

1.1. Đối tượng:

(a) Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, xã hội-nghề nghiệp, viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập, lực lượng vũ trang nhân dân mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán thấp hơn 15 triệu đồng/m2.

(b) Đối tượng thu nhập thấp là người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định, người lao động tự do, kinh doanh cá thể mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70m2, giá bán thấp hơn 15 triệu đồng/m2.

(c) Cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân, người lao động có thu nhập thấp, khó khăn về nhà ở, khi mua nhà ở thương mại tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán đã bao gồm thuế VAT (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng.

1.2. Mục đích vay vốn:

- Để trả khoản tiền chưa thanh toán mua nhà ở thương  mại theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư kể từ ngày 07 tháng 01 năm 2013

1.3. Điều kiện vay vốn:

- Khách hàng được vay vốn phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở. Đối với trường hợp tạm trú thì phải có đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên tại tỉnh, thành phố đó và có xác nhận của cơ quan bảo hiểm.

- Có hợp đồng mua nhà ở thương mại ký kết với Chủ đầu tư theo quy định của pháp luật.

- Mỗi hộ gia đình chỉ được vay 01 lần hỗ trợ nhà ở theo quy định của Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ xây dựng.

- Có đủ vốn tự có tham gia vào phương án vay vốn, tối thiểu 20% giá trị nhà mua;

- Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc có nhà ở nhưng diện tích quá nhỏ. Cụ thể là:

• Có nhà ở là căn hộ chung cư, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người; hoặc

• Có nhà ở riêng lẻ, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng  theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Khách hàng vay vốn không yêu cầu phải xác nhận về điều kiện thu nhập trong các mẫu xác nhận, nhưng cần chứng minh về nguồn thu nhập bảo đảm cho phương án trả nợ theo quy định của BIDV.

- Có đề nghị vay vốn để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán đã bao gồm thuế VAT (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng và cam kết khách hàng, các thành viên trong hộ gia đình của khách hàng chưa được vay vốn hỗ trợ tại bất cứ ngân hàng nào theo chương trình hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

- Có mục đích vay vốn để trả khoản tiền chưa thanh toán với chủ đầu tư phát sinh kể từ ngày 21/08/2014 để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng mua bán đã bao gồm thuế VAT (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng.

1.4. Mức cho vay:

- Tối đa 80% phương án vay áp dụng đối với trường hợp chỉ nhận thế chấp tài sản bảo đảm là hình thành từ vốn vay (theo hình thức thế chấp tài sản hình thành trong tương lai hoặc hình thức thế chấp quyền tài sản).

1.5. Thời hạn cho vay: Tối đa là 15 năm

1.6. Lãi suất cho vay:

a. Lãi suất cho vay: 5%/năm (áp dụng trong năm 2015). Lãi suất các năm tiếp theo thực hiện theo thông báo của BIDV trên cơ sở quy định của NHNN từng thời kỳ. Theo đó, NHNN xác định và công bố mức lãi suất áp dụng cho các năm tiếp theo bằng khoảng 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường nhưng không vượt quá 6%/năm.

b. Thời gian áp dụng lãi suất nêu tại mục a: Tối đa 15 năm nhưng không vượt quá thời điểm 01/06/2031.

2./ Gói tín dụng 3.500 tỷ đồng của BIDV:

a. Đối tượng khách hàng: Tất cả các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình thường xuyên sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội có mức thu nhập tối thiểu của cả gia đình (bao gồm thu nhập từ lương của 2 vợ chồng và các thu nhập khác chứng minh được) từ mười lăm triệu đồng (15.000.000VNĐ) trở lên – trừ trường hợp người vay còn độc thân và không có người phụ thuộc về tài chính.

b. Điều kiện vay vốn

- Khách hàng là người đứng tên chủ sở hữu mua nhà hoặc các đối tượng theo quy định của BIDV;

- Có tài sản đảm bảo hợp pháp theo quy định;

c. Mức cho vay: tối đa lên tới 100% giá trị hợp đồng mua bán căn hộ (Trường hợp thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay mức cho vay tối đa là 70% giá trị hợp đồng mua bán căn hộ).

d. Thời hạn cho vay: tối đa 20 năm

e. Lãi suất cho vay: Lãi suất 7,2%/năm trong 12 tháng đầu tiên, sau đó lãi suất thả nổi, điều chỉnh 06 tháng/01 lần theo quy định của Ngân hàng.

Mức lãi suất ưu đãi trên được áp dụng cho các khoản vay có thời hạn tối thiểu 36 tháng.

3./ Các quy định chung cho cả 2 gói sản phẩm:

a. Trả nợ gốc và nợ lãi: Nợ gốc và nợ lãi được trả theo từng kỳ hạn (tháng/quý) phù hợp với thu nhập, khả năng trả nợ của khách hàng và quy định của Ngân hàng.

- Lãi được tính từ ngày Bên vay rút tiền vay lần đầu tiên trên dư nợ vay thực tế.

b. Nguồn trả nợ: thu nhập hợp pháp có thể chứng minh được của khách hàng.

c. Tài sản đảm bảo:

- Thế chấp bằng tài sản hình thành từ vốn vay

- Thế chấp, cầm cố bằng tài sản của khách hàng hoặc của bên thứ ba.

- Thế chấp tài sản hình thành từ vốn vay kết hợp với hình thức thế chấp, cầm cố tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của khách hàng hoặc của bên thứ ba.

d. Nguyên tắc và tiến độ giải ngân:

- Khách hàng đã sử dụng toàn bộ vốn tự có để đặt cọc và thanh toán cho Bên bán trước hoặc đồng thời với tiền vay Ngân hàng theo tỷ lệ quy định.

- Khách hàng phải hoàn tất thủ tục cầm cố, thế chấp tài sản đảm bảo theo quy định của BIDV.

- Tiến độ giải ngân phù hợp với tiến độ của Dự án và được quy định cụ thể trong hợp đồng mua bán nhà và giải ngân vào tài khoản của Công ty CP Xây lắp điện I mở tại BIDV.

e. Thời gian xét duyệt cho vay: tối đa là 10 ngày làm việc kể từ ngày Ngân hàng nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và thông tin cần thiết từ khách hàng theo quy định.

f. Hồ sơ vay vốn:

- Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của BIDV;

- CMTND, hộ khẩu của người vay vốn, đăng ký kết hôn/Giấy xác nhận độc thân;

- Giấy tờ chứng minh nguồn thu nhập, khả năng trả nợ của khách hàng (Hợp đồng lao động, sao kê tài khoản nhận lương/bản xác nhận thu nhập từ lương thưởng của đơn vị công tác, giấy chứng nhận góp vốn, hợp đồng cho thuê nhà,…);

- Các giấy tờ xác định mục đích vay vốn: hợp đồng mua bán nhà ở, các phiếu nộp tiền, đặt cọc, TB nộp tiền của CĐT… các văn bản thỏa thuận và hồ sơ liên quan đến việc sử dụng vốn vay;

- Giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp;

- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của BIDV

Tin liên quan
Agribank

Agribank

23/01/2015

Ngân hàng Agribank - Chuyên viên tư vấn BĐS
HDBank

HDBank

09/10/2015

Giới thiệu chính sách vay vốn với lãi suất ưu đãi tại ngân hàng HDBank
Tiền Phong Bank

Tiền Phong Bank

23/01/2015

Chính sách vay vốn ưu đãi tại Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Bank
Vietcombank

Vietcombank

23/01/2015

Chính sách vay vốn ưu đãi tại ngân hàng Vietcombank