Khám phá phong thủy theo tuổi khi chọn lựa hướng Bất Động Sản

Ngày đăng: 05/05/2015 -
Lượt xem:8349
Theo phong thủy, khi tiến hành chọn mua nhà gia chủ cần phải chú ý xem tuổi và chọn hướng nhà kỹ càng bởi nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của gia chủ. Vì thế dân gian ta mới có câu: "Lấy vợ hiền hòa, xây nhà hướng Nam" như một đúc kết kinh nghiệm cuộc sống. 
Hãy xem phong thủy hướng nhà và chọn nhà có hướng tốt nhất với bạn:

NĂM SINH

NĂM

MỆNH

CHÚ THÍCH

HƯỚNG TỐT

NAM

NỮ

SINH KHÍ, THIÊN Y, PHÚC ĐỨC, PHỤC VỊ

1950

canh dần

tòng bá mộc

cây tòng và cây bá

ĐÔNG BẮC, TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM

1950

canh dần

tòng bá mộc

cây tòng và cây bá

ĐÔNG NAM, ĐÔNG, NAM, BẮC

1951

tân mão

tòng bá mộc

cây tòng và cây bá

BẮC, NAM, ĐÔNG, ĐÔNG NAM

1951

tân mão

tòng bá mộc

cây tòng và cây bá

ĐÔNG BẮC, TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM

1952

nhâm thìn

trường lưu thủy

nước chảy dài

NAM,BẮC,ĐÔNG NAM,ĐÔNG

1952

nhâm thìn

trường lưu thủy

nước chảy dài

NAM, BẮC, ĐÔNG NAM, ĐÔNG

1953

quý tị

trường lưu thủy

nước chảy dài

ĐÔNG BẮC,TÂY ,TÂY BẮC ,TÂY NAM

1953

quý tị

trường lưu thủy

nước chảy dài

BẮC, NAM, ĐÔNG, ĐÔNG NAM

1954

giáp ngọ

sa trung kim

vàng trong cát

ĐÔNG NAM, ĐÔNG, NAM, BẮC

1954

giáp ngọ

sa trung kim

vàng trong cát

TÂY NAM, TÂY BẮC, TÂY, ĐÔNG BẮC

1955

ất mùi

sa trung kim

vàng trong cát

ĐÔNG, ĐÔNG NAM, BẮC, NAM

1955

ất mùi

sa trung kim

vàng trong cát

TÂY, ĐÔNG BẮC, TÂY NAM, TÂY BẮC

1956

bính thân

sơn hạ hỏa

lửa dưới núi

TÂY NAM, TÂY BẮC, TÂY, ĐÔNG BẮC

1956

bính thân

sơn hạ hỏa

lửa dưới núi

TÂY BẮC, TÂY NAM, ĐÔNG BẮC, TÂY

1957

đinh dậu

sơn hạ hỏa

lửa dưới núi

TÂY BẮC, TÂY NAM, ĐÔNG BẮC, TÂY

1957

đinh dậu

sơn hạ hỏa

lửa dưới núi

TÂY NAM, TÂY BẮC, TÂY, ĐÔNG BẮC

1958

mậu tuất

bình địa mộc

cây trên đất bằng

TÂY, ĐÔNG BẮC, TÂY NAM, TÂY BẮC

1958

mậu tuất

bình địa mộc

cây trên đất bằng

ĐÔNG, ĐÔNG NAM, BẮC, NAM

1959

kỷ hợi

bình địa mộc

cây trên đất bằng

ĐÔNG BẮC, TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM

1959

kỷ hợi

bình địa mộc

cây trên đất bằng

ĐÔNG NAM, ĐÔNG, NAM, BẮC

1960

canh tý

bích thượng thổ

đất trên vách

BẮC, NAM, ĐÔNG, ĐÔNG NAM

1960

canh tý

bích thượng thổ

đất trên vách

ĐÔNG BẮC, TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM

1961

tân sửu

bích thượng thổ

đất trên vách

NAM, BẮC, ĐÔNG NAM, ĐÔNG

1961

tân sửu

bích thượng thổ

đất trên vách

NAM, BẮC, ĐÔNG NAM, ĐÔNG

1962

nhâm dần

kim bạch kim

vàng trắng

ĐÔNG BẮC, TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM

1962

nhâm dần

kim bạch kim

vàng trắng

BẮC, NAM, ĐÔNG, ĐÔNG NAM

1963

quý mão

kim bạch kim

vàng trắng

ĐÔNG NAM, ĐÔNG, NAM, BẮC

1963

quý mão

kim bạch kim

vàng trắng

TÂY NAM, TÂY BẮC, TÂY, ĐÔNG BẮC

1964

giáp thìn

phúc đăng hỏa

lửa đèn nhỏ

ĐÔNG, ĐÔNG NAM, BẮC, NAM

1964

giáp thìn

phúc đăng hỏa

lửa đèn nhỏ

TÂY, ĐÔNG BẮC, TÂY NAM, TÂY BẮC

1965

ất tị

phúc đăng hỏa

lửa đèn nhỏ

TÂY NAM, TÂY BẮC, TÂY, ĐÔNG BẮC

1965

ất tị

phúc đăng hỏa

lửa đèn nhỏ

TÂY BẮC, TÂY NAM, ĐÔNG BẮC, TÂY

1966

bính ngọ

thiên hà thủy

nước sông thiên hà

TÂY BẮC, TÂY NAM, ĐÔNG BẮC, TÂY

1966

bính ngọ

thiên hà thủy

nước sông thiên hà

TÂY NAM, TÂY BẮC, TÂY, ĐÔNG BẮC

1967

đinh mùi

thiên hà thủy

nước sông thiên hà

TÂY, ĐÔNG BẮC, TÂY NAM, TÂY BẮC

1967

đinh mùi

thiên hà thủy

nước sông thiên hà

ĐÔNG, ĐÔNG NAM, BẮC, NAM

1968

mậu thân

đại dịch thổ

đất nền nhà

ĐÔNG BẮC, TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM

1968

mậu thân

đại dịch thổ

đất nền nhà

ĐÔNG NAM, ĐÔNG, NAM, BẮC

1969

kỷ dậu

đại dịch thổ

đất nền nhà

BẮC, NAM, ĐÔNG, ĐÔNG NAM

1969

kỷ dậu

đại dịch thổ

đất nền nhà

ĐÔNG BẮC, TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM

1970

canh tuất

xoa kim xuyến

xuyến bằng vàng

NAM, BẮC, ĐÔNG NAM, ĐÔNG

1970

canh tuất

xoa kim xuyến

xuyến bằng vàng

NAM, BẮC, ĐÔNG NAM, ĐÔNG

1971

tân hợi

xoa kim xuyến

xuyến bằng vàng

ĐÔNG BẮC, TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM

1971

tân hợi

xoa kim xuyến

xuyến bằng vàng

BẮC, NAM, ĐÔNG, ĐÔNG NAM

1972

nhâm tý

tang đố mộc

cây dâu

ĐÔNG NAM, ĐÔNG, NAM, BẮC

1972

nhâm tý

tang đố mộc

cây dâu

TÂY NAM, TÂY BẮC, TÂY, ĐÔNG BẮC

1973

quý sửu

tang đố mộc

cây dâu

ĐÔNG, ĐÔNG NAM, BẮC, NAM

1973

quý sửu

tang đố mộc

cây dâu

TÂY, ĐÔNG BẮC, TÂY NAM, TÂY BẮC

1974

giáp dần

đại khê thủy

nước khe lớn

TÂY NAM, TÂY BẮC, TÂY, ĐÔNG BẮC

1974

giáp dần

đại khê thủy

nước khe lớn

TÂY BẮC, TÂY NAM, ĐÔNG BẮC, TÂY

1975

ất mão

đại khê thủy

nước khe lớn

TÂY BẮC, TÂY NAM, ĐÔNG BẮC, TÂY

1975

ất mão

đại khê thủy

nước khe lớn

TÂY NAM, TÂY BẮC, TÂY, ĐÔNG BẮC

1976

bính thìn

sa trung thổ

đất trong cát

TÂY, ĐÔNG BẮC, TÂY NAM, TÂY BẮC

1976

bính thìn

sa trung thổ

đất trong cát

ĐÔNG, ĐÔNG NAM, BẮC, NAM

1977

đinh tị

sa trung thổ

đất trong cát

ĐÔNG BẮC, TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM

1977

đinh tị

sa trung thổ

đất trong cát

ĐÔNG NAM, ĐÔNG, NAM, BẮC

1978

mậu ngọ

thiên thượng hỏa

lửa trên trời

BẮC, NAM, ĐÔNG, ĐÔNG NAM

1978

mậu ngọ

thiên thượng hỏa

lửa trên trời

ĐÔNG BẮC, TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM

1979

kỷ mùi

thiên thượng hỏa

lửa trên trời

NAM, BẮC, ĐÔNG NAM, ĐÔNG

1979

kỷ mùi

thiên thượng hỏa

lửa trên trời

NAM, BẮC, ĐÔNG NAM, ĐÔNG

1980

canh thân

thạch lựu mộc

cấy lựu đá

ĐÔNG BẮC, TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM

1980

canh thân

thạch lựu mộc

cấy lựu đá

BẮC, NAM, ĐÔNG, ĐÔNG NAM

1981

tân dậu

thạch lựu mộc

cấy lựu đá

ĐÔNG NAM, ĐÔNG, NAM, BẮC

1981

tân dậu

thạch lựu mộc

cấy lựu đá

TÂY NAM, TÂY BẮC, TÂY, ĐÔNG BẮC

1982

nhâm tuất

đại hải thủy

nước biển lớn

ĐÔNG, ĐÔNG NAM, BẮC, NAM

1982

nhâm tuất

đại hải thủy

nước biển lớn

TÂY, ĐÔNG BẮC, TÂY NAM, TÂY BẮC

1983

quý hợi

đại hải thủy

nước biển lớn

TÂY NAM, TÂY BẮC, TÂY, ĐÔNG BẮC

1983

quý hợi

đại hải thủy

nước biển lớn

TÂY BẮC, TÂY NAM, ĐÔNG BẮC, TÂY

1984

giáp tý

hải trung kim

vàng dưới biển

TÂY BẮC, TÂY NAM, ĐÔNG BẮC, TÂY

1984

giáp tý

hải trung kim

vàng dưới biển

TÂY NAM, TÂY BẮC, TÂY, ĐÔNG BẮC

1985

ất sửu

hải trung kim

vàng dưới biển

TÂY, ĐÔNG BẮC, TÂY NAM, TÂY BẮC

1985

ất sửu

hải trung kim

vàng dưới biển

ĐÔNG, ĐÔNG NAM, BẮC, NAM

1986

bính dần

lư trung hỏa

lửa trong lư

ĐÔNG BẮC, TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM

1986

bính dần

lư trung hỏa

lửa trong lư

ĐÔNG NAM, ĐÔNG, NAM, BẮC

1987

đinh mão

lư trung hỏa

lửa trong lư

BẮC, NAM, ĐÔNG, ĐÔNG NAM

1987

đinh mão

lư trung hỏa

lửa trong lư

ĐÔNG BẮC, TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM

1988

mậu thìn

đại lâm mộc

cây lớn trong rừng

NAM, BẮC, ĐÔNG NAM, ĐÔNG

1988

mậu thìn

đại lâm mộc

cây lớn trong rừng

NAM, BẮC, ĐÔNG NAM, ĐÔNG

1989

kỷ tị

đại lâm mộc

cây lớn trong rừng

ĐÔNG BẮC, TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM

1989

kỷ tị

đại lâm mộc

cây lớn trong rừng

BẮC, NAM, ĐÔNG, ĐÔNG NAM

1990

canh ngọ

lộ bàng thổ

đất đường đi

ĐÔNG NAM, ĐÔNG, NAM, BẮC

1990

canh ngọ

lộ bàng thổ

đất đường đi

TÂY NAM, TÂY BẮC, TÂY, ĐÔNG BẮC

1991

tân mùi

lộ bàng thổ

đất đường đi

ĐÔNG, ĐÔNG NAM, BẮC, NAM

1991

tân mùi

lộ bàng thổ

đất đường đi

TÂY, ĐÔNG BẮC, TÂY NAM, TÂY BẮC

1992

nhâm thân

kiếm phong kim

kiếm bằng vàng

TÂY NAM, TÂY BẮC, TÂY, ĐÔNG BẮC

1992

nhâm thân

kiếm phong kim

kiếm bằng vàng

TÂY BẮC, TÂY NAM, ĐÔNG BẮC, TÂY

1993

quý dậu

kiếm phong kim

kiếm bằng vàng

TÂY BẮC, TÂY NAM, ĐÔNG BẮC, TÂY

1993

quý dậu

kiếm phong kim

kiếm bằng vàng

TÂY NAM, TÂY BẮC, TÂY, ĐÔNG BẮC

1994

giáp tuất

sơn đầu hỏa

lửa trên núi

TÂY, ĐÔNG BẮC, TÂY NAM, TÂY BẮC

1994

giáp tuất

sơn đầu hỏa

lửa trên núi

ĐÔNG, ĐÔNG NAM, BẮC, NAM

1995

ất hợi

sơn đầu hỏa

lửa trên núi

ĐÔNG BẮC, TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM

1995

ất hợi

sơn đầu hỏa

lửa trên núi

ĐÔNG NAM, ĐÔNG, NAM, BẮC

1996

bính tý

giáng hạ thủy

nước mù sương

BẮC, NAM, ĐÔNG, ĐÔNG NAM

1996

bính tý

giáng hạ thủy

nước mù sương

ĐÔNG BẮC, TÂY, TÂY BẮC, TÂY NAM


Tin liên quan
Vụ kiện 1 căn hộ bán cho 6 người: 2 người mua đầu tiên thắng kiện

Vụ kiện 1 căn hộ bán cho 6 người: 2 người mua đầu tiên thắng kiện

10/05/2015

Vụ việc Công ty Gia Phú bán trùng căn hộ cho nhiều khách hàng tới nay chỉ là giọt nước tràn ly, còn thực chất nội tình vụ việc đã xảy ra trong thời gian khá dài. 
Thêm 4 Ngân hàng được phép giải ngân gói 30.000 nghìn tỷ

Thêm 4 Ngân hàng được phép giải ngân gói 30.000 nghìn tỷ

19/04/2015

Vừa qua Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho 4 ngân hàng là Ngân hàng Á Châu (ACB), Ngân hàng Quốc tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (VietBank) và Ngân hàng Bưu điện Liên...
Chiêu trò tăng giá của phân khúc chung cư giá rẻ

Chiêu trò tăng giá của phân khúc chung cư giá rẻ

12/04/2015

Giá thành hấp dẫn, nằm trong điều kiện vay gói 30.000 nghìn tỷ của nhà nước nên rất nhiều các chiêu trò của môi giới. 
Rối loạn phân khúc thị trường chung cư giá rẻ

Rối loạn phân khúc thị trường chung cư giá rẻ

12/04/2015

Đánh đúng tâm lý cũng như kinh tế của các cặp vợ chồng trẻ không có nhiều tiền nhưng họ vẫn muốn sở hữu cho mình 1 căn hộ tại thủ đô Hà Nội. Rất nhiều chủ đầu tư xây dựng dự án và phân phối...
Xu hướng giá trị bất động sản tăng theo không gian xanh

Xu hướng giá trị bất động sản tăng theo không gian xanh

09/04/2015

Hiện nay tại các khu đô thị trong nội thành Hà Nội, không gian sống xanh là một trong những yếu tố rất quan trọng. Giá trị bất động sản cũng đang chịu ảnh hưởng rất nhiều theo không gian...